Στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "ελαφριά παπούτσια":